WAAROM?

Binnen onze organisatie is veel expertise en knowhow aanwezig.

Essentius is een professionele leergemeenschap en zet in op het leren van en met elkaar, naast het leren van externe experts. Daarom is een start gemaakt met een ‘Essentius- eigen aanbod’ van presentaties, trainingen, workshops, intervisie bijeenkomsten, denktanks en netwerken. Inzet daarbij is dat de aanwezige kennis, die nu nog veelal versnipperd op de verschillende scholen aanwezig is, met elkaar wordt gedeeld en versmolten.