Tag: intervisie

Leernetwerk ICT

Leernetwerk ICT

Een korte typering van het aanbod ICT coördinatoren van elke school komen bij elkaar om bij te praten over ontwikkelingen op het gebied van ICT. We zijn vooral bezig met...

Groepen 1 en 2

Groepen 1 en 2

Een korte typering van het aanbod Ervaringen uitwisselen over het werken in een kleutergroep. Waar loop jij tegen aan? Welke zaken lopen goed en wil jij graag delen? Het thema...

Beeldcoach en co teach intervisie

Beeldcoach en co teach intervisie

Een korte typering van het aanbod Eigen vakmanschap verbeteren ten gunste van het onderwijs. Iedere deelnemer brengt een persoonlijke leervraag in, gelijkwaardige inbreng van alle deelnemers. De thema’s waarop de...