ONDERSTEUNINGSLOKET (OLE)

Om het best mogelijke, passende onderwijs te kunnen bieden, wordt er veel gevraagd van de expertise en handelingsbekwaamheid van de leerkrachten. Regelmatig worden er (complexe) ondersteuningsvragen gesteld door leerlingen, leerkrachten en ouders.

Ter ondersteuning van de leerkrachten en ouders en leerlingen, heeft Essentius een eigen ondersteuningsloket waar leerkrachten met speciale expertise antwoorden kunnen geven of kunnen ondersteunen in (complexe) situaties.

Expertise bestaat er op het terrein van rekenen, taal en lezen, excellentie, onderwijs aan jonge kinderen, onderwijs in wetenschap en techniek, beeld coachen, coördinatie opvang ‘nieuwkomers’, gedrag en autisme. De menukaarten A en B zijn een hulpmiddel om tot de juiste vorm van ondersteuning, coaching of begeleiding te komen.

Mevr. Kitty Teunissen is de ondersteuningscoördinator. Alle ondersteuningsvragen worden door haar behandeld en beoordeeld alvorens ondersteuningsarrangementen worden ingezet. Contact via kitty.teunissen@essentius.nl

DE TWEE MENUKAARTEN

Menukaart A

De keuze voor coaching en begeleiding wordt gemaakt door de directeur in overleg met de leerkracht. De menukaart is gebaseerd op de 5 rollen van de leerkracht.

Mogelijke begeleiding bij de rol van

01 GASTHEER

 • Beeldcoach
 • Gedragsspecialist

Mogelijke begeleiding bij de rol van

02 PRESENTATOR

 • Beeldcoach
 • Gedragsspecialist
 • Taalspecialist
 • Rekenspecialist
 • Jonge Kind specialist
 • Autisme specialist
 • Hoogbegaafdheid specialist
 • Leesspecialist

Mogelijke begeleiding bij de rol van

03 DIDACTICUS

 • Beeldcoach
 • Gedragsspecialist
 • Taalspecialist
 • Rekenspecialist
 • Jonge Kind specialist
 • Autisme specialist
 • Hoogbegaafdheid specialist
 • Leesspecialist
 • Psycho Diagnostisch medewerker

Mogelijke begeleiding bij de rol van

04 PEDAGOOG

 • Beeldcoach
 • Gedragsspecialist
 • Jonge Kind specialist
 • Autisme specialist
 • Hoogbegaafdheid specialist

Mogelijke begeleiding bij de rol van

05 AFSLUITER

 • Beeldcoach

Menukaart B

De keuze voor professionalisering, coaching, scholing en begeleiding wordt gemaakt door de directeur en de intern begeleider.

Mogelijke begeleiding bij de rollen van

LEERKRACHT

 • Beeldcoach
 • Gedragsspecialist
 • Intern Begeleider
 • Directeur
 • Taalspecialist
 • Jonge Kind specialist
 • Hoogbegaafdheid specialist
 • Leesspecialist
 • Rekenspecialist
 • Autisme specialist

Mogelijke begeleiding bij de ondersteuning van leerlingen met sociaal emotionele uitdagingen

Intern

 • Beeldcoach
 • Gedragsspecialist
 • Intern Begeleider
 • Jonge Kind specialist
 • Hoogbegaafdheid specialist
 • Autisme specialist
 • Matrix coach

Extern

 • SWPBS specialist
 • Specialist Kanjertraining
 • Specialist Taakspel
 • Specialist Circle Time
 • Pre ambulant begeleider
 • School maatschappelijk werk
 • Bureau Jeugdzorg
 • Advies Meldpunt Kindermishandeling

Mogelijke begeleiding bij de ondersteuning op vakdidactisch gebied of bij de begeleiding van leerlingen met leervraagstukken

Intern

 • Beeldcoach
 • Gedragsspecialist
 • Jonge Kind specialist
 • Autisme specialist
 • Hoogbegaafdheid specialist
 • Collega
 • Intern begeleider
 • Taalspecialist
 • Leesspecialist
 • Rekenspecialist

Extern

 • Pre ambulante begeleiding
 • Logopedie
 • Fysiotherapie
 • Orthopedagoog
 • Specialisten Cluster 1, 2, 3 en 4
 • Specialist NT2
 • Specialist motoriek