Spelend leren, lerend spelen

Spelend leren, lerend spelen

Play is the highest form of research

Een korte typering van het aanbod

 • Je krijgt handvatten voor bewuster onderwijs aan het jonge kind gericht op betekenisvol en thematisch onderwijs waarbij taal en rekenen geïntegreerd wordt in spel. Waarbij beleving voor de leerling centraal staat. Daarnaast ontwikkelen we samen een thema waarbij spelend leren de basis vormt.

Het thema waarop de inhoud aansluit

Bijeenkomst 1

 • Visie op kleuteronderwijs
 • Hoe leren kleuters
 • Grote groep en kleine groep
 • Beredeneerd aanbod (doelen)
 • Rol van de leerkracht
 • Kracht van spelend leren

Bijeenkomst 2

 • Denken vanuit spel (thematisch)
 • Onderzoekend leren
 • Betekenisvol ontwerpen
 • Doorgaande leerlijn groep 3
 • Gebruik van bronnen (methoden etc.)
 • Themavoorbereiding

De doelgroep

 • Leerkrachten kleuterbouw

Leernetwerk ‘jonge kind’

 • Deze bijeenkomsten maken deel uit van het leernetwerk ‘jonge kind’
 • Andere bijeenkomsten: screening hoogbegaafdheid en fijne motoriek.
 • Contactpersoon is Yvette te Boekhorst

De duur en tijdsinvestering

 • 2x 2,5 uur contacturen
 • 1x 1 uur eigen uren

Data

 • Maandag 7 oktober 2019
 • Maandag 4 november 2019

Locatie

 • Mariaschool

Inhoudelijke informatie over het aanbod

 • “Play is the highest form of research” (A. Einstein). Eigenlijk geldt dit voor ons allemaal maar voor het jonge kind is het essentieel om al spelend de wereld te leren kennen, te leren begrijpen, ervaringen op te doen en te verwerken om te komen tot zo veel mogelijk kleine en grote leermomenten. Leerlingen moeten zelf ervaren, voelen, ontdekken, onderzoeken, experimenteren en imiteren. Lerend spelen of spelend leren is hier het perfecte middel voor. Toch is spel geen synoniem voor vrijheid-blijheid of een afwachtende houding. Er moet sprake zijn beredeneerd aanbod op basis van het ontwikkelniveau en de zone van de naaste ontwikkeling van de leerling. Gebaseerd op vooraf vastgestelde leer- en ontwikkelingsdoelen wat aangeboden wordt passend bij het niveau van iedere leerling. Daarnaast is is het creëren van een uitdagende en stimulerende speelleeromgeving vanuit een betekenisvolle context onmisbaar. Met andere woorden de rol van de leerkracht is hierin essentieel.

Korte informatie over de aanbieder(s)

 • Helder Onderwijsadvies

Datum

okt 07 2019

Tijd

15:00 - 17:30

More Info

Read More

labels

(Leer)netwerken,
Scholing - vakinhoudelijk

Locatie

Mariaschool
Neptunus 8, 7071 VG Ulft
Ynte Essers

Trainer

Ynte Essers
Website
https://www.helderonderwijsadvies.nl/