Ik Zie Jou, het begaafde jonge kind in beeld

De Studie Bijeenkomsten zijn bedoeld voor de leerkrachten van de groepen 1,2,(3) en om samen in beeld te brengen welke ondersteuning en begeleiding (hoog)begaafde kleuters nodig hebben. Het is een mogelijkheid (en ook heel wenselijk!) dat ook pedagogisch medewerkers van KDV/PSZ en onderwijsassistenten aansluiten.

Om het (hoog)begaafde jonge kind te kunnen ondersteunen is het voorwaardelijk om (hoog)begaafd talent te kunnen (h)erkennen, te signaleren, en te weten hoe een (hoog)begaafd kind leert en denkt. Wat het ’ZIJN’ van hoogbegaafd inhoudt.

Doel is om enerzijds te komen tot een gepast profiel van goed onderwijs voor het jonge
(hoog)begaafde kind. Het huidige onderwijsaanbod kan daarmee worden aangepast aan de
onderwijsbehoeften van een slimme kleuter. Inmiddels hebben leerkrachten geregeld al kennis
opgedaan ten aanzien van het signaleren en het begrijpen van de slimme kleuter maar blijkt het
een puzzel hoe het aanbod goed afgestemd kan worden in de praktijk. Anderzijds laten we zien wat dat betekent voor de leerkracht, welke leerkrachtvaardigheden heb je nodig, welke ondersteuning en begeleiding zijn noodzakelijk en wenselijk om de slimme kleuter te ondersteunen om te komen tot een ononderbroken ontwikkeling. De begeleiding van het jonge (hoog)begaafde kind steekt niet alleen in op kennisverwerving, maar ook op het ontwikkelen van vaardigheden op sociaal en emotioneel vlak en bij het leren verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen ontwikkeling. Dergelijke vaardigheden geven een basis voor het Leren Leren, Leren Denken en Leren Leven.

Inhoud (altijd een weg van a naar ergens; kan dus aangepast worden naar behoeften)

Bijeenkomst 1: Om deze kinderen te kunnen ondersteunen is het voorwaardelijk om
(hoog)begaafd talent te kunnen (h)erkennen en te weten hoe een (hoog)begaafd kind leert en
denkt.
We verkennen samen hoe het kan dat je een slimme kleuter niet altijd ‘ziet’? Zij vinden vaak geen
gelijkgestemden in hun groep, waardoor hun sociaal functioneren en hun welbevinden verslechtert.
Het gebeurt regelmatig, dat dit wordt aangezien voor achterlopen op sociaal gebied in plaats van
een voorsprong. Wanneer dit het geval is, zal het probleem van onderpresteren, faalangst of
demotivatie alleen maar erger worden. Je leert hoe je de iedere slimme kleuter echt goed in beeld
krijgt door stimulerend te signaleren en het belang van een gedifferentieerd en passend aanbod.

Bijeenkomst 2: Handvatten en praktische ideeën voor begeleiding en onderwijsaanbod voor de
slimme kleuter: een onderzoek naar mogelijkheden buiten de lijntjes. Een doorgaande leerlijn met
praktische aanpak in uitdagen door te verbreden, te verdiepen, en te versnellen. Je maakt kennis
met verschillende verrijkingsactiviteiten en organisatie- en begeleidingsmogelijkheden. Mede
komen het ontdekkend- en onderzoekend leren aan bod.

Bijeenkomst 3: Onderwijstijd verkorten voor de slimme kleuter, een moeilijk dilemma. Welke
mogelijkheden van versnellen zijn er? Groep 1 en 2 in en jaar, en vervroegd naar groep 3,
halverwege instappen in groep 3. Hoe maak je de wijze van versnelling passend bij de visie van de school, en passend bij de onderwijsbehoeften van het kind? Wat zijn de voor- en nadelen van versnellen? Hoe doorloop je de benodigde stappen verantwoord en voorzie je in een goede plek in groep 3 waar het kind zich ononderbroken kan doorontwikkelen. Wat betekent dit tevens voor de leerkrachten in groep 3, waar moeten zij in hun aanbod en begeleiding rekening mee houden?

Er is tijdens deze bijeenkomst ook ruimte voor intervisie, je kunt een eigen casus meenemen.

Tags:,

Datum

jan 30 2023

Tijd

15:00 - 17:30

More Info

Read More

labels

Scholing - brede professionele basis

Locatie

Oersprong
Wilgenstraat 6, 7071 KS Ulft

Trainer

Anouk Mulder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *