ERWD training

ERWD  training 2019 / 2020

Ernstige Reken-Wiskunde Problemen en Dyscalculie

Een korte typering van het aanbod

 • In drie trainingen komen de belangrijkste modellen en rekeninhoudelijke feiten aan de orde om binnen je eigen rekenonderwijs reken zwakke kinderen te helpen en of begeleiden. Het is bewust omgaan in het aanbieden van leerstof, modellen en didactiek om rekenzwakke kinderen passend onderwijs te bieden.

De thema’s waarop de inhoud aansluit

 • IJsbergmodel, handelingsmodel, getalsbeelden
 • Drieslagmodel, vertaalcirkel, rekentaal, rekengesprekken
 • Automatiseren/memoriseren, vermenigvuldigen, gecijferdheid bij kleuters, didactisch paspoort en toets beleid.
 • Overkoepelend getallen en bewerkingen, optellen en aftrekken
 • Na deze bijeenkomst krijgt de deelnemer een certificaat die ook in het lerarenregister opgenomen kan worden

De doelgroep

 • Nieuwe leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel binnen Essentius
 • Leerkrachten die opfriscursus willen doen
 • Leerkrachten die één van de cursussen nog moet inhalen voor de afronding certificering
 • Iedereen die interesse heeft

De duur en tijdsinvestering

 • 3 bijeenkomsten van 2,5 uur
 • huiswerkopdrachten 1 uur

Data

 • dinsdag 5 november 2019
 • dinsdag 19 november 2019
 • dinsdag 14 januari 2020

Locatie

 • Mariaschool

Inhoudelijke informatie over het aanbod

 • Landelijke een uniek project dat binnen de Essentius scholen en Paraat scholen ingezet wordt. Sinds schooljaar 2016/2017 is dit traject binnen Essentius opgestart. Elke school heeft bovenstaande basiscellen aangeboden gekregen. Per school wordt er een plan geschreven over de inhoud op ERWD gebied en worden bovenstaande modellen in de praktijk  binnen het rekenonderwijs aangeboden om zo  landelijk aan het zorgprotocol dyscalculie te voldoen.

Korte informatie over de aanbieder(s)

 • Silke Haferkamp, werkzaam als groepsleerkracht midden en bouwbouw op de Mariaschool.  Rekenspecialist op stichtingsniveau sinds schooljaar 2012/2013. Specialist  teamtraining ERWD train de trainer 2015/2016, adviserend rol op team-, leerkracht- en leerling niveau en ik neem onderzoeken af op individueel of groepsniveau bij rekenproblematiek bij reken zwakke kinderen. HBO plus opleiding Saxion Deventer 2014/2015 rekencoördinator.
 • Kim Hakvoort, werkzaam als groepsleerkracht midden- en bovenbouw op de Mariaschool in Ulft. Rekenspecialist en teamtrainer ERWD (individueel geschoold) op stichtingsniveau sinds 2016. Adviserende- en ondersteunende rol op team, directie en/of leerkrachtniveau.
Tags:,

Datum

nov 05 2019

Tijd

15:00 - 17:30

More Info

Read More

labels

Scholing - vakdidactisch

Locatie

Mariaschool
Neptunus 8, 7071 VG Ulft

Trainer

Silke Haferkamp en Kim Hakvoort