Aanpak online pesten

Workshop AANPAK ONLINE PESTEN

Voor:

– Basis Onderwijs;
– Anti-pest coördinatoren, IB-ers, vertrouwenspersonen, leerkrachten.

Duur:

– 2 uur;
– na schooltijd van 15:00 – 17:00 uur.

Doel:

– Vergroten kennis en inzicht omtrent online grensoverschrijdend gedrag van leerlingen en hoe dit de schoolveiligheid raakt;
– Aanreiken van handvatten voor preventie en interventie;
– Onderling delen van praktijkervaringen.

De belevingswereld van kinderen (8-12 jaar) speelt zich voor een belangrijk deel online af. Ze doen
daar dagelijks inspiratie op, bouwen aan sociale contacten en experimenteren erop los. En meestal
gaat het goed. Maar het kan ook flink uit de hand lopen. Grensoverschrijdende, gemanipuleerde en
strafbare berichten en beelden worden nonchalant gedeeld. Vaak buiten het zicht van opvoeders,
maar wel zichtbaar in het gedrag van de groep. Akkefietjes, ruzies en pesterijen die buiten school
beginnen komen veelal op het bordje van de leerkracht terecht. Hoe ga je hiermee om als
professional, hoe werk je hierin samen met ouders en hoe vergroot je de online weerbaarheid van
kinderen?

Tijdens de workshop Aanpak Online Pesten behandelen we de volgende vragen:
? Wat doen leerlingen online, op welke wijze beïnvloeden ze elkaar en wat is de impact op de
groepsdynamiek in de klas?
? Op welke signalen moeten leerkrachten, jeugdprofessionals en -begeleiders letten ?
? Wie is verantwoordelijk bij online incidenten die buiten schooltijd plaatsvinden?
? Hoe maak je leerlingen bewust van de invloed van hun online gedrag op de groepsdynamiek?
? Hoe intervenieer je in online pestgedrag. Wie pakt welke rol en waarin?
? Wat kun je aan preventie doen?
? Hoe vergroot je de online weerbaarheid van leerlingen?
? Hoe werk je hierin samen met ouders?

Afwisselend & interactief
De workshop biedt in vogelvlucht een inkijkje in de online wereld kinderen in het basisonderwijs
vanaf groep 5 , hoe ze deze benaderen en interpreteren en hoe ze hierin begeleid kunnen worden.
Tijdens de sessie wordt inhoudelijke kennis afgewisseld met korte opdrachten. Interactie wordt
gestimuleerd. Ook is het mogelijk om van te voren casuïstiek in te brengen, zodat we leren van
praktijksituaties. Het programma kan dan daarop afgestemd worden.

 

Tags:, ,

Datum

okt 09 2023

Tijd

15:00 - 17:00

More Info

Read More

labels

Scholing - brede professionele basis

Locatie

Oersprong
Wilgenstraat 6, 7071 KS Ulft

Trainer

Klaartje Schüngel van Social Media Impact
Website
www.socialmediaimpact.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *